Kronika


List gratulacyjny od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, z okazji obchodów 70-lecia kanonicznego ustanowienia klasztoru Ojców Karmelitów w Munster.

Czcigodny Ojcze Kustoszu wraz z całą Wspólnotą Ojców Karmelitów Bosych! Drodzy Rodacy! Panie i Panowie! Z okazji obchodów 70-lecia kanonicznego ustanowienia klasztoru Ojców Karmelitów w Munster składam najserdeczniejsze gratulacje, pozdrowienia i życzenia zarówno Wielebnym Gospodarzom tego wyjątkowego miejsca, jak i skupionej wokół niego wspólnocie wiernych, dobroczyńców i pielgrzymów. Gorąco dziękuję wszystkim, którzy tutejsze Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej uczynili ważnym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego amerykańskiej Polonii.   więcej...


Koronacja łaskami słynącej Figury Matki Bożej Ludźmierskiej

w Munster, IN

W 2016 roku przypadała 25 rocznica poświęcenia przez Jana Pawła II znajdującej się w kościele kopi Figury Matki Bożej Ludźmierskiej. Gdy 14 sierpnia 1991 roku w Wadowicach święty papież przeznaczał ją do kultu w naszym sanktuarium, powiedział: „Niech Królowa Podhala będzie dla was w Ameryce tą samą Królową, jaką jest w Polsce”. Na przestrzeni tych lat Matka Boże Ludźmierska, poprzez udzielane łaski i wstawiennictwo dała wyraz swojej macierzyńskiej opieki nie tylko wobec Podhalan, ale także wobec lokalnej społeczności Chicago i okolic. Jako wyraz naszej wdzięczności postanowiliśmy poprzez koronację Jej „łaskami słynącej figury” wyrazić Maryi naszą wdzięczność i na nowo zwierzyć Jej wszystkich wiernych, tak licznie nawiedzających to sanktuarium.    więcej...  


Konsekracja Kościoła

Mimo, że kościół przy naszym klasztorze powstał wiele lat temu, nie był wcześniej formalnie konsekrowany, dlatego rozpoczęty na wiosnę 2015 r. generalny remont stanowił dla nas doskonałą okazję, aby to dopełnić. Po jego ukończeniu, dnia 12 listopada 2015 r. podczas uroczystej mszy św. Bp. Donald Hying, ordynariusz diecezji Gary konsekrował naszą świątynię.

W uroczystości, oprócz licznie zgromadzonych wiernych, gości z Polski oraz całej naszej wspólnoty karmelitańskiej wziął także udział Przełożony Prowincjalny, o. Tadeusz Florek OCD. Prowincjał przywiózł z Rzymu relikwie św. Jana Pawła II, które zostały umieszczone w nowym marmurowym ołtarzu.    więcej...


Kapsuła Czasu - The Time Capsule

1 maja 1977 roku - drugą imprezą o patriotycznym wydźwięku – było zakopanie w naszym parku przed Golgotą u stóp „świętych schodów” szkatuły przez Kongres Polonii Amerykańskiej, wydział na Stan Indiana. W zakopanej szkatule – którą będzie można otworzyć za lat 50 tj. na obchód 2050 lecia istnienia Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. złożono opis obchodu 200 lecia przez wspomniany Kongres w stanie Indiana – księgę pamiątkową wydaną z tej okazji, fotografie – dokumenty itd. itp.    więcej...


Kamień z Tatr

18 lutego 1977 roku, wieczorem w Sali klasztornej nastąpiło spotkanie delegacji Związku Podhalan w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. z delegacją klasztoru.

Związek Podhalan przez obecna Delegację zwrócił się do klasztoru z wnioskiem o wmurowanie tego kamienia w groty polskiego karmelitańskiego sanktuarium maryjnego w Munster, Indiana gdzie znajdują się już urny z ziemia z różnych stron Polski. (…)

więcej...