Kronika


Kamień z Tatr

18 lutego 1977 r.
„Wieczorem w Sali klasztornej nastąpiło spotkanie delegacji Związku Podhalan w Stanach Zjednoczonych Ameryki Płn. z delegacją klasztoru. Z ramienia klasztoru udział wziął O. Przeor Krzysztof Król, O. Bernard Ciesielski – członek Kapituły i działacz polonijny oraz O. Jan Chrzciciel Kołaczek – sekretarz Kapituły – potem doszedł także O. Sympliciusz Bałys i O. Liberiusz Nowak.

 


Ze strony Związku Podhalan w U.S.A wzięli udział:
1. p. Józef Króżel z małżonką – Prezes Głównego Zarządu.
2. p. Józef Gil – wiceprezes Głów. Zarządu
3. p. Wacław Błoniarz – prezes Koła im. Władysława Orkana.
4. p. Michał Cieśla – prezes Koła „Wierchy”.
5. p. Teresa Gardner – prezes Koła „Raba Wyżna”
6. p. Helena Horeżko – sekretarz Koła im. Władysława Orkana.
7. p. Paliński z małżonką – członek Zarządu. 

W czasie spotkania na wniosek p. Wacława Błoniarza – prezes Głównego Zarządu Józef Króżel wręczył uroczyście O. Przeorowi Krzysztofowi Królowi kamień z Tatr przywieziony z Białki Tatrzańskiej przez wnioskodawcę p. Wacława Błoniarza, a znaleziony przez p. Stanisława Marusarza, z wyobrażeniem gniazda orlego wyrytego prawami natury.
Związek Podhalan przez obecną Delegację zwrócił się do klasztoru z wnioskiem o wmurowanie tego kamienia w groty polskiego karmelitańskiego sanktuarium maryjnego w Munster, Indiana gdzie znajdują się już urny z ziemia z różnych stron Polski. (…)