Kronika


Jubileusz 70-lecia istnienia naszego klasztoru

Grupa polskich karmelitów bosych, którzy po zawieruchach II Wojny Światowej znaleźli się w USA, postanowiła utworzyć nowy klasztor. Dokładnie 29 grudnia 1949 roku, po otrzymaniu od biskupa Johna Francisa Noll’a zgody na otwarcie prywatnej kaplicy (zaczątek przyszłego klasztoru), odprawili pierwszą mszę świętą w zakupionym na ten cel domu w Hammond. Niedługo potem, 17 stycznia 1950 r. otrzymaliśmy od Stolicy Apostolskiej dekret zatwierdzający fundację polskiego klasztoru Karmelitów Bosych. W 1952 roku klasztor został ostatecznie przeniesiony do Munster.

 

Rok 2020 był więc dla naszej karmelitańskiej wspólnoty szczególnym rokiem Jubileuszu 70-lecia istnienia klasztoru, którego uroczyste odchody rozpoczęliśmy 17 stycznia 2020 r. mszą świętą dziękczynną. Niestety większość zaplanowanych celebracji oraz wydarzeń związanych z jubileuszem zostało odwołane z powodu pandemii wirusa COVID-19, który sparaliżował życie całego świata na wiele miesięcy. Niemniej na początku lutego udało nam się jeszcze zorganizować jubileuszowy karnawałowy bal w Sali Bankietowej.

 

Najważniejszą celebracją Jubileuszu był Odpust Matki Bożej Ludźmierskiej, 16 sierpnia. Mimo wielu ograniczeń wynikających z pandemii zgromadził licznie chicagowską Polonię oraz wiernych anglojęzycznych z okolicznych parafii. Szczególnym wyróżnieniem był dla nas list gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, który podczas uroczystości odczytał Konsul Piotr Semeniuk.

Jako szczególne wotum za 70 lat istnienia klasztoru został ufundowany w kościele Krzyż Jubileuszowy, wykonany przez Leszka Maćkowiaka przy współpracy Andrzeja Jędrzejczaka (zob. więcej informacji – link do strony poświęconej Krzyżowi Jubileuszowemu) i poświęcony w uroczystość Chrystusa Króla 22 listopada 2020 r.

Tego samego dnia (22 listopada 2020 r.) nasz ordynariusz, bp. Robert McClory dokonał rekonsekracji kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia.

Gruntowna zmiana wystroju kaplicy to kolejne wotum dziękczynne za łaskę jubileuszu. Dzięki wielkiej uprzejmości i wsparciu wiernych i dobroczyńców zostały wykonane następujące główne prace remontowe: zmiana posadzki, zamontowanie białego marmurowego ołtarza ofiarnego i ambony, odnowienie ławek. Oprócz tego został zbudowany nowy ołtarz ścienny, na który umieściliśmy odnowiony obraz Matki Bożej, wykonane w Hiszpanii figury św. Teresy od Jezusa oraz św. Jana od Krzyża oraz nowe obrazy (autorstwa Nadiya Savka) przestawiające Jezusa Miłosiernego (kopia obrazu z Wilna) i św. Rafała Kalinowskiego. Prace remontowo-budowlane, pod nadzorem autora projektu Leszka Maćkowiaka, wykonała polska firma Jana Króla z Chicago.

Rok jubileuszowy został zamknięty w niedzielę 17 stycznia 2021. Jako wyraz naszej wdzięczności wobec przyjaciół i dobroczyńców po mszach świętych zaprosiliśmy wszystkich wiernych, którzy na co dzień modlą się z nami do Sali Bankietowej na kawę i pączka.