Kronika


Konsekracja Kościoła

Mimo, że kościół przy naszym klasztorze powstał wiele lat temu, nie był wcześniej formalnie konsekrowany, dlatego rozpoczętyna wiosnę 2015 r. generalny remont stanowił dla nas doskonałą okazję, aby to dopełnić. Po jego ukończeniu, dnia 12 listopada 2015 r. podczas uroczystej mszy św. Bp. Donald Hying, ordynariusz diecezji Gary konsekrował naszą świątynię.

W uroczystości, oprócz licznie zgromadzonych wiernych, gości z Polski oraz całej naszej wspólnoty karmelitańskiej wziął także udział Przełożony Prowincjalny, o. Tadeusz Florek OCD. Prowincjał przywiózł z Rzymu relikwie św. Jana Pawła II, które zostały umieszczone w nowym marmurowym ołtarzu.

 

Podczas swojej homilii ks. Biskup Hying wyjaśnił znaczenie symboliki obrzędu konsekracji kościoła, a także wyraził głęboką wdzięczność za obecność wspólnoty karmelitańskiej w diecezji Gary, za podejmowane przez nas prace duszpasterskie oraz pomoc w parafiach. Zwracając się na koniec do naszej wspólnoty powiedział: „Przybyliście tutaj z bogactwem waszej wiary, z dobrocią waszych serc i zasialiście głęboko w nas to ziarno wiary.

 

 

 

 

Zrozmaitych miejsc naszej diecezji przybywa tu tysiące ludzi, którzy odwiedzają ten klasztor, ponieważ wiedzą, że tutaj spotkają Chrystusa. Wiedzą, że będą tu mile widziani, wiedzą, że będą tutaj kochani. ["You have come here with the richness of your faith, with the kindness of your hearts and you have planted deeply within us that seed of faith," he said. "There are thousands of people throughout our diocese and indeed from other places that come to this monastery because they know they will encounter Christ here. They know that they will be welcomed here. They know that they will be loved here"].

 

Dzięki wielkiej ofiarności dobroczyńców i wiernych regularnie modlących się w naszym kościele, podczas jego remontu zostały wykonane następujące zasadnicze prace: położono marmurową posadzkę w prezbiterium, zainstalowano nowy marmurowy ołtarz. W całym kościele oraz przedsionku, w miejsce wykładziny dywanowej położono płytki ceramiczne, zamontowano nowe ławki, umieszczono nowe stacje drogi krzyżowej oraz na ścianach, w miejscach konsekracji kościoła zawieszono lampki „zacheuszki”. W następnych miesiącach, już po konsekracji kościoła, remont został uzupełniony poprzez budowę czterech nowych wyciszonych konfesjonałów, zakup organówi nagłośnienia oraz wykonanie drewnianej chrzcielnicy w stylu podhalańskim. Wszystkim sponsorom i wykonawcom wyrażamy głębokąwdzięczność, ciesząc się ze wspólnego dzieła „ku większej chwale Boga”.