Kronika


Rekonsekracja Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia

W Uroczystość Chrystusa Króla, 22 listopada 2020 r. ordynariusz diecezji Gary, biskup Robert McClory dokonał rekonsekracji kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia.

Dzięki wsparciu dobroczyńców zostały wykonane następujące główne prace remontowe: zmiana posadzki, zamontowanie nowego białego marmurowego ołtarza ofiarnego i ambony, odnowienie ławek. Oprócz tego został zbudowany nowy ołtarz ścienny, na który umieściliśmy odnowiony obraz Matki Bożej, wykonane w Hiszpanii (pracownia Artemartinez z Guadalajary) figury św. Teresy od Jezusa oraz św. Jana od Krzyża oraz nowe obrazy (autorstwa Nadiya Savka) przestawiające Jezusa Miłosiernego (kopia obrazu z Wilna) i św. Rafała Kalinowskiego.

Prace remontowo-budowlane, pod nadzorem autora projektu Leszka Maćkowiaka, wykonała polska firma Jana Króla z Chicago.