Kronika


Koronacja łaskami słynącej Figury Matki Bożej Ludźmierskiej

w Munster, IN

W 2016 roku przypadała 25 rocznica poświęcenia przez Jana Pawła II znajdującej się w kościele kopi Figury Matki Bożej Ludźmierskiej. Gdy 14 sierpnia 1991 roku w Wadowicach święty papież przeznaczał ją do kultu w naszym sanktuarium, powiedział: „Niech Królowa Podhala będzie dla was w Ameryce tą samą Królową, jaką jest w Polsce”. Na przestrzeni tych lat Matka Boże Ludźmierska, poprzez udzielane łaski i wstawiennictwo dała wyraz swojej macierzyńskiej opieki nie tylko wobec Podhalan, ale także wobec lokalnej społeczności Chicago i okolic. Jako wyraz naszej wdzięczności postanowiliśmy poprzez koronację Jej „łaskami słynącej figury” wyrazić Maryi naszą wdzięczność i na nowo zwierzyć Jej wszystkich wiernych, tak licznie nawiedzających to sanktuarium.

Dnia 21 sierpnia 2016 roku miała miejsce podniosła uroczystość koronacji koronami biskupimi, której przewodniczył bp Donald J. Hying, ordynariusz diecezji Gary, a homilie wygłosił o. Tadeusz Florek OCD, ówczesny prowincjał Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych. Po nałożeniu koron ks. Bp. Haying odmówił modlitwę koronacyjną, a następnie O. Prowincjał w imieniu wszystkich czcicieli Matki Bożej odczytał „Akt zawierzenia Matce Bożej”.

Podczas kazania O. Prowincjał zwrócił się do Podhalan: „Złota korona przez was ufundowana jest wyrazem waszego zaufania i oddania się opiece Matce Bożej. Jest też wyrazem waszej pracy i waszego wyrzeczenia. Jest prostym gestem powiedzenia Matce Boskiej „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc łona twojego”.

 

Na zakończenie homilii ojciec Tadeusz Florek odczytał dekret biskupa Hyinga, którym nasza świątynia została oficjalnie zatwierdzona jako „Sanktuarium Matki Boskiej Ludźmierskiej.

Wśród gości honorowych uczestniczących w tej uroczystości także konsul Konrad Zieliński wraz z małżonką, który odczytał list gratulacyjny przysłany z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Spośród wielu organizacji najliczniej były reprezentowany Związek Podhalan Ameryki Północnej, którego wiele kółprzez cały rok gromadzi się wokół swojej Patronki. Jego Prezes Józef Cikowski powiedział zebranym: „My, górale ze skalnego Podhala gromadzimy się dzisiaj tutaj na modlitwie, by dziękować za otrzymane łaski i prosić naszą Gaździnę z Munster o dalszą opiekę. Na dowód wdzięczności, na twoje Matko Święta skronie włożyliśmy koronę jako królowej nieba i ziemi, jako królowej ludu podhalańskiego, tutaj w naszej nowej ojczyźnie, Ameryce”.

Nie zabrakło oczywiście grup wiernych najbardziej związanych z Sanktuarium: Świeckiej Rodziny Karmelitańskiej (OCDS), Komitetu 600-lecia, Polskiej Szkoły im. św. Rafała Kalinowskiego oraz wiernych którzy regulaminie modlą się z nami. Jak na prawdziwy odpust przystało w ogrodzie był tradycyjny piknik góralski.

Przed uroczystością figura została poddana gruntownej renowacji przez Leszka Maćkowiaka. Złota korona dla Matki Bożej, jabłko, berło i mała korona dla Dzieciątka Jezus zostały ufundowane przez dobrodziejów, którzy oprócz pieniędzy ofiarowali na ten cel różne ozdoby ze złota.

Od dnia koronacji, w każdy wtorek podczas polskiej wieczornej Mszy św. polecamy wstawiennictwu Matki Bożej, Gaździny z Munster wszystkie intencje ofiarodawców oraz te, na bieżąco zapisywane w Księdze Modlitw umieszczonej przed Jej wizerunkiem.