Misje w Afryce


Ty też możesz pomóc misjonarzom w Afryce!


Zapraszamy wszystkich do finansowego wsparcia kosztów wykształcenia kleryków w Rwandzie i Burundi (Afryka). Od kilku lat, dzięki Bożej Opatrzności i posłudze naszych polskich misjonarzy każdego roku wielu kandydatów pragnie wstąpić do naszego zakonu. To wielka radość, szczególnie gdy w Europie i USA spada liczna powołań. Niestety studia są płatne, dlatego w duchu solidarności nasza wspólnota, dzięki życzliwości wielu dobroczyńców, zobowiązała się ich finansowo wspierać. Liczymy także na twoją pomoc i z serca dziękujemy za ofiarność i życzliwość. Celem naszej rocznej zbiórki jest zebranie $30,000.00.


Fundusze można przekazywać bezpośrednio na konto klasztoru lub podczas mszy św. w ramach 2-giej kolekty w każdą II niedzielę miesiąca.


Bóg zapłać!