Rodzaje Mszy Świętych

Rodzaje mszy świętych:

A. Msze święte indywidualne:

– ofiara: $15.

B. Msze święte gregoriańskie:

– 30 mszy świętych odprawianych przez każdy kolejny dzień przez 30 dni.

– ofiarowane za zmarłych.

– odprawiane od pierwszego dnia kolejnego miesiąca w jednym z naszych kościołów w Polsce lub na misjach.

– ofiara: $400.

C. Msze święte wieczyste:

– odprawiane za żyjących lub zmarłych.

– za wszystkich wpisanych do księgi mszy św. wieczystych w każdy czwartek jest odprawiana msza św. przez cały rok aż do końca istnienia klasztoru.

– Ofiara: $20 (za wpisanie jednej osoby).

– Ofiara: $40 (za wpisanie całej rodziny).

D. Ofiary fundacyjne:

Wszystkich którzy pragną zostać Fundatorami naszego kościoła i klasztoru zapewniamy o naszej codziennej modlitwie i jako wyraz wdzięczności pragniemy umieścić nazwiska na specjalnych tabliczkach fundacyjnych:

brązowej: ofiara $200

srebrna: ofiara $500

złota: ofiara $1000