O Nas

2013 – wizytacja wspólnoty przez O. John Grennan, OCD – Definitora Generalnego z Rzymu.

Karmelici Bosi Munster

(Siedzą od lewej): O. Edward Spyrka OCD, O. Franciszek Czaicki OCD, O. John Grennan OCD,
O. Joseph Ivans OCD, O. Bruno Socha OCD – PRZEOR, O. Bartłomiej Stanowski OCD.
(Stoją od lewej): O. Wacław Lech OCD, Br. Tomasz Pączek OCD, Br. Marian Leszewicz OCD, O. Jacek Palica OCD,
O. Paweł Furdzik OCD, O. Bartłomiej Kolankiewicz OCD, O. Jacek Chodzyński OCD.