Jak Zamówić

Msze święte można zamówić tylko osobiście lub listownie drogą pocztową!
– NIE można telefonicznie, faxem, sms czy emailem.

W liście należy podać:
1. Intencję mszy św: np. za zmarłych, dziękczynna, z prośbą zdrowie, Boże błogosławieństwo, itp.
2. Rodzaj mszy św: Regularna, Gregorańska czy Wieczysta.
3. Ilość mszy świętych.
4. Złożoną na ten cel ofiarę (tylko czekiem lub “money order”).

Przy zamawianiu mszy św. mozna użyć  poniższy formularz:

Formularz zamówienia Mszy Świętej, Mszy Gregoriańskiej lub Mszy Wieczystej

Ofiara na msze święte:
1. Msze święte regularne: $15
2. Msze święte Gregoriańskie: $400
3. Msze świete Wieczyste: $20 (za wpisanie jednej osoby); $40 (za wpisanie całej rodziny).

Ofiary Fundacyjne:
Wszystkich którzy pragną zostać FUNDATORAMI naszego kościoła, grot lub klasztoru zapewniamy o naszej codziennej modlitwie i jako wyraz pamięci i wdzięcznosci umieszczamy podane nazwiska na specjalnych tablicach fundatorów.

Ofiary fundacyjne:
$200 – plakietka Brązowa
$500 – plakietka Srebrna
$1000 – plakietka Złota